Personale:     Alt personale i Puljehuset er uuddannet.

                        Personalet består af:

                        Helle Tonsgaard: Daglig leder 

                        Dorthe Bisgaard: Souschef

                        Unge skoleelever om eftermiddagen - alt efter behov

                        Evt. praktikant

Personalesammensætningen afhænger af børneantallet i Puljehuset, da vi er pålagt de samme normeringer som de kommunale institutioner (5 børn under 3 år pr. voksen).

Modtagelse: Så vidt det er muligt, er det Helle eller Dorthe, der modtager barnet om morgenen. Det er vigtigt, at barnet får en delvis ens daglig rutine. Det er ligeledes meget vigtigt, at I får sagt ordentligt farvel til jeres barn, og barnet får sagt farvel til jer.

Ferie:              Der er faste lukkedage:

                       - 1. maj

                       - Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

                       - Grundlovsdag

                       - Sommerferie lukket i uge 29 og 30

Juleferie:       - 24. dec. til  02. jan.

Der vil blive spurgt til: vinterferien, påskeugen, sommerferien, efterårsferien samt juleugen om hvordan dit barn kommer, da vi så har mulighed for, at planlægning personalets ferie og afspadsering ide tidsrum.

Dette er bindende, da vi planlægger efter det. Samt vil vi gerne vide, om der er andre der henter dit barn.

Afhentning:   Hvis andre henter dit barn, vil/skal vi meget gerne have besked

                     Hvem der henter og også hvis det er på et andet tidspunkt.

Del siden