Velkommen

Velkommen til Puljehuset

Lidt informationer til jer inden start.

PuljehusetPuljehuset er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til børnehave start. Vi anbefaler 3 eller max. 4 år.        

Huset: Almindeligt hus, der er indrettet til børnene.

Åbningstider:

Mandag - kl. 6.00 – 16:30

Tirsdag - kl. 6.00 – 16:30

Onsdag - kl. 6.00 – 16:30

Torsdag - kl. 6.00 – 16:30

Fredag - kl. 6.00 – 15:45

Time antal: Vi har valgt at have 3 timesatser i Puljehuset:

                  - 48 timer   

                  - 36 timer

                  - 20 timer  prima som opstart

Timeantallet kan reguleres, hvis dette skulle blive nødvendigt. Det skal dog helst være i begyndelse af en måned.

Timeantal aftales ved start, og der skal udfyldes en timeseddel.

De tider der er aftalt, skal være de tider hvor barnet tidligst møder og senest har fri i Puljehuset – af hensyn til personalenormeringen.

Hvis timeantal eller timesammensætningen ønskes lavet om, skal dette ske inden den 1. i mdr. og vi skal have en ny timeseddel, dette gælder også hvis timerne skal rykkes.      

Betaling: Der vil komme et giro kort fra kommunen, hvor evt. søskende rabat er fratrukket. Hvis indmeldelsen sker efter den 12. i mdr. vil det første girokort lyde på 2 måneder.

Der betales i 12 måneder.

Del siden